Pravidla akce

POŘADATEL: ELECTROLUX, s.r.o.
se sídlem: Praha 4, Budějovická 778/3, PSČ 14021
IČ: 18631975
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 2461
ORGANIZÁTOR: Pados, s.r.o.
se sídlem: Muchova 9, Praha 6, PSČ 160 00
IČ: 26134004
zapsána u OR vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 73186
NÁZEV AKCE: Kupte robotický vysavač Electrolux PUREi9 na webu www.roboticky-vysavac.cz nebo www.roboticky-vysavac.sk a získejte jako dárek mobilní telefon iPhone 5S 16 GB v období akce od 27. 4. do 30. 6. 2018 (dále jen "akce")
DOBA TRVÁNÍ: od 27. 4. 2018 do 30. 6. 2018 nebo do vyčerpání skladových zásob dárků.
MÍSTO KONÁNÍ: Česká republika a Slovenská republikaPODMÍNKY AKCE:

 1. Akce je platná pouze na území České republiky a Slovenské republiky a platí v případě nákupu robotického vysavače Electrolux PUREi9 (modely: PI91-5SSM (PNC: 900277267), PI91-5SGM (PNC: 900277252), PI91-5MBM (PNC: 900 277 253) a PI91-5BSM (PNC: 900 277 254)) a následné registraci. Platí pro vysavače zakoupené na e-shopu www.roboticky-vysavac.cz nebo www.roboticky-vysavac.sk.
 2. Akce platí od 27. 4. 2018 do 30. 6. 2018 nebo do vyčerpání zásob, podle toho, co nastane dříve.
 3. Akce se mohou zúčastnit pouze osoby starší 18 let.
 4. Registrací nákupu na webové adrese akce purei9.electrolux-akce.cz se zákazník stává „účastníkem“ akce.
 5. Účastník akce si musí uschovat doklad o nákupu výrobku. Organizátor akce bude před odesláním dárku kontrolovat zaregistrovaný doklad o nákupu. Datum nákupu musí odpovídat období trvání akce a doklad musí obsahovat model vysavače, který je v akci zařazený. V případě, že doklad nebude splňovat všechny podmínky akce, bude dárek předán dalšímu účastníkovi akce.
 6. Akce se vztahuje pouze na výrobky zaplacené hotově nebo platební kartou a vztahuje se i na splátkový prodej. Registraci je nutné uskutečnit nejpozději do 30. 6. 2018.
 7. Dárky v akci budou účastníkům odeslány nejpozději do 11. 7. 2018.
 8. Nabídka platí pro soukromé osoby v případě nákupu robotického vysavače Electrolux PUREi9 - model: PI91-5SSM (PNC: 900277267), PI91-5SGM (PNC: 900277252), PI91-5MBM (PNC: 900 277 253) a PI91-5BSM (PNC: 900 277 254). Platí pro vysavače zakoupené na e-shopu www.roboticky-vysavac.cz nebo www.roboticky-vysavac.sk.
 9. Nárok na odměnu má prvních 15 účastníků, kteří zaregistrují svůj nákup a splní veškeré podmínky akce.
 10. Zaměstnanci společnosti Electrolux, s.r.o. a jejich rodinní příslušníci se akce nemohou zúčastnit.
 11. Účastník akce zasláním výrobku organizátorovi marketingové akce přijímá pravidla akce a souhlasí se svou účastí v ní.
 12. Pořadatel si vyhrazuje právo jednostranně bez náhrady změnit pravidla akce v průběhu jejího trvání nebo akci zrušit či pozastavit.
 13. Pořadatel ani organizátor marketingové akce neodpovídají za škody nebo ztráty, vzniklé během účasti v marketingové akci.
 14. Pro odeslání dárku budou použity kontaktní údaje, uvedené účastníky akce při registraci nákupu. V případě jejich nepřevzetí či nemožnosti doručení, případně opakovaných problémů s doručením, propadají dárky ve prospěch pořadatele.
 15. Jakýkoliv právní nárok účastníka je vyloučen.
 16. Úplné aktuální znění pravidel akce bude po dobu konání akce k dispozici na purei9.electrolux-akce.cz/pravidla.html
 17. Pořadatel a organizátor akce je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v akci a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce s akcí spojenou.
 18. Pořadatel a organizátor má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků z akce v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly účastníkovi vzniknout.
 19. Případné námitky proti průběhu akce lze organizátorovi zaslat doporučeně do 3 pracovních dnů od ukončení akce, a to pouze písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.
 20. Účastník akce souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu této akce za podmínek zákona č. 101/2000 Sb., správcem - společností ELECTROLUX, s.r.o., se sídlem: Praha 4, Budějovická 778/3, PSČ 14021, IČ: 18631975, za účelem vyhodnocení akce a dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení produktů správce a zasílání informací o marketingových akcích po dobu 5 let od ukončení akce. Správce může pověřit zpracováním osobních údajů třetí subjekt, tzv. zpracovatele. Účastník potvrzuje, že se seznámil se svými právy dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Udělení souhlasu je dobrovolné a účastník může tento souhlas kdykoliv bezplatně na adrese správce odvolat. V případě pochybností o dodržování práv se účastník může obrátit na správce nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.


POSTUP ÚČASTNÍKA AKCE:

 1. Účastník akce zakoupí v období od 27. 4. 2018 do 30. 6. 2018 robotický vysavač Electrolux PUREi9 - model: PI91-5SSM (PNC: 900277267), PI91-5SGM (PNC: 900277252), PI91-5MBM (PNC: 900 277 253), PI91-5BSM (PNC: 900 277 254). Vysavač musí být zakoupen na www.roboticky-vysavac.cz nebo www.roboticky-vysavac.sk.
 2. Zaregistruje nákup nejpozději do 30. 6. 2018 (včetně) na webové adrese: purei9.electrolux-akce.cz
 3. Pečlivě uschová doklad o nákupu. Kopie tohoto dokladu je přikládána při registraci.
 4. Dárky budou odeslány po skončení akce, nejpozději do 11. 7. 2018.

V Praze dne 1. 6. 2018

ELECTROLUX, s.r.o.
Budějovická 778/3,
Praha 4, 140 21
IČ: 18631975

Akce ukončena. Registrace na zakoupené zboží bylo možno provést pouze do 30. 6. 2018. Děkujeme a přejeme s výrobky Electrolux hodně spokojenosti.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace